Fuelstar

Den primære mission med FuelStar er at kompensere for de ulemper og problemer, der er forbundet med at anvende blyfri benzin til gamle motorer, der er udviklet til blyholdig benzin.

Når der anvendes blyfri benzin til sådanne motorer, vil motoren typisk brænde sammen, da der ikke er bly til at "smøre" ventiler og ventilstænger. Alternativet er anvendelse af forskellige additiver, som blandes med benzinen i et meget nøjagtigt måleforhold.

At det så har vist sig, at FuelStar også har en optimerende effekt i forhold til benzin økonomien på nyerere motorer til blyfri benzin, er et andet omend absolut ikke uvæsentligt forhold.

Dette har bl.a. gjort, at FuelStar har udviklet produktet sortimentet til tillige at omfatte diesel motorer, hvor der efter sigende skulle være endnu bedre optimering.